Neden Özgün Bilgi Okulları?

Özgün Bilgi okullarında, öğrencilerin ve velilerin hayalini kurdukları kalitede bir eğitim ve akademik standartlarla birlikte, doğal bir çevrede, kültürel ve sosyal paylaşım içinde bulunarak, deneyimleyerek öğrenmeleri sağlanır.

  • Güvenli ve öğrencilerin fiziksel ve psikososyal gelişimini destekleyen bir çevrede eğitim verilir.
  • Öğrencilerin en iyi liseleri kazanabilmesi için akademik potansiyeli en üst düzeye çıkarılır.
  • Öz güvenli, sorumluluk sahibi öğrenciler yetiştirilir.
  • Öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimini destekleyen eğitim modelleri uygulanır.

Özgün Bilgi okullarında, öğretmen kadrosundan yabancı dil eğitimine, kariyer planlamasından sınav başarısına kadar, öğrenciye bilişsel gelişimi de dikkate alınarak en iyi eğitim verilir. Öğrenciler sınavlara hazırlanırken ihtiyaç duydukları eğitimi alırlar.

Öğrencilere olumlu düşünme, duyguları yönetme, benlik saygısı geliştirme gibi beceriler kazandırılır. Kişiye özgü danışmanlar ile öğrencilerin duygusal ihtiyaçlarını karşılayan bir çevre oluşturulur.

Özgün Bilgi okullarında, öğrencilerin, sosyal becerilerinin gelişmesini sağlayacak olan kulüp çalışmaları, kültürel projeler, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve kişisel gelişim odaklı projelerle desteklenir. Öğrencilerin akademik başarının yanında, kendini ifade edebilme, sosyal çevreyle dengeli bir iletişim kurma, toplumsal beklentileri karşılama gibi becerilerini geliştirmeleri ve sosyal başarı kazanmaları sağlanır.

Okul öncesinden lise dönemine kadar öğrencilerin bireysel gelişimleri takip edilerek fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanır. Kendi yaş grubuna uygun becerileri sergileyebileceği aktiviteler içerisinde yer almasına önem verilir. Tüm öğrencilerin ilgi, yetenek ve başarıları doğrultusunda etkinlikler yapmaları sağlanır.

A teacher is like a candle - it consumes itself to light the way for others.
Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.
M. Kemal ATATÜRK